Κατάστημα Πειραιά
Β. Γεωργίου Α 17
185 32 - Πειραιάς
Τηλ: 210 412.0655-6
Fax: 210 413.3259
E-mail: info@boom.gr